Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia - OpenLEX

Pytel Artur, Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/6/63-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia

W artykule autor charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne uwarunkowania ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, wpływ decentralizacji władzy na ochronę zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, doniosłość znaczenia przepisów Konstytucji RP w zakresie ochrony zdrowia, funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX