Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia - OpenLEX

Hańczaruk Katarzyna, Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia

Artykuły
Opublikowano: KRS 2018/3-4/45-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia

Słowa kluczowe: zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia, kodeks karny, zabójstwo w afekcie, złagodzenie kary, stan psychiczny sprawcy

1.Wprowadzenie

Wielu ludzi twierdzi, że znają siebie bardzo dobrze, są w stanie przewidzieć swoje zachowanie i to niezależnie od sytuacji, w jakiej by się znaleźli. Jednakże nie potrafimy zaplanować swojego życia od samego początku do końca. Silne wzburzenie może doprowadzić do tego, że człowiek nie panuje nad swoim zachowaniem oraz nie jest świadomy, jakie zło wyrządza drugiej osobie. Silne emocje są wywołane poprzez bodźce zewnętrzne. Osoba taka działa pod wpływem nagłego afektu w okolicznościach, które usprawiedliwiają jej działania. W większości przypadków afekt powstaje pod wpływem sytuacji, które wykształcają się w otaczającej nas rzeczywistość. Wymiar sprawiedliwości niejednokrotnie zajmuje się sądzeniem zabójców, którzy popełnili przestępstwo, a towarzyszyły im takie emocje jak zazdrość czy nienawiść.

2.Ustawowe znamiona zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Podmiot przestępstwa

Zabójstwo unormowane w art. 148 § 1–4 Kodeksu karnego jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX