Artykuły
Opublikowano: PS 2010/1/51-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zabezpieczenie spadku obejmującego rachunek bankowy

1.Uwagi wprowadzające

Instytucja rachunku bankowego od dawna znajduje powszechne zastosowanie w obrocie prawnym. Współcześnie wyraźnie zmienia się jednak rola rachunków bankowych, których posiadaczami są osoby fizyczne. Dawniej umowy rachunku bankowego były zawierane przez te osoby przeważnie w celu oszczędnościowym. Obecnie rachunki bankowe służą osobom fizycznym także do dokonywania rozliczeń pieniężnych. Zlecenia do przeprowadzania tych rozliczeń mogą przy tym udzielić bankowi zarówno osoby, które prowadzą działalność zarobkową na własny rachunek (art. 49 ust. 2 pkt 3 pr. bank. w zw. z art. 725 k.c.), jak i osoby, które nie trudnią się taką działalnością (art. 49 ust. 3 pkt 1 pr. bank. w zw. z art. 725 k.c.).

Organizacja rozliczeń w ramach umowy rachunku bankowego daje możliwość należytego wykonywania wszelkich zobowiązań pieniężnych. Okoliczność ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy posiadacz wykorzystuje rachunek bankowy do bieżącej obsługi finansowej swego przedsiębiorstwa. Dopuszczalność dokonywania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?