Cieśliński Marcin, Zabezpieczenie antycypacyjne roszczenia o eksmisję z lokalu mieszkalnego w sprawach o rozwód

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/2/273-290
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zabezpieczenie antycypacyjne roszczenia o eksmisję z lokalu mieszkalnego w sprawach o rozwód

Słowa kluczowe: eksmisja, postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie antycypacyjne, postępowanie rozwodowe, sprawy małżeńskie

1.Wstęp

Zgodnie z art. 58 § 2 zdanie drugie k.r.o. w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd na żądanie drugiego małżonka może nakazać jego eksmisję . Powstaje pytanie, czy takie roszczenie, po wprowadzeniu do porządku prawnego art. 755 § 21 k.p.c. może zostać zabezpieczone w sposób antycypujący poprzez orzeczenie eksmisji w czasie trwania sprawy małżeńskiej. Przyczynkiem do niniejszego artykułu jest wypowiedź urzędowa, z której wynika dopuszczalność takiego zabezpieczenia . Wypowiedź ta miała w szczególności na celu zapewnienie przez władze państwowe, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w sposób skuteczny chronią interesy rodziny zagrożone agresją współmałżonka uniemożliwiającego wspólne zamieszkanie .

Należy zauważyć, że w sprawach małżeńskich kwestia możności dalszego wspólnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX