Z problematyki zakazów związanych z członkostwem w radach nadzorczych spółek publicznych - OpenLEX

Rzetecka-Gil Agnieszka, Z problematyki zakazów związanych z członkostwem w radach nadzorczych spółek publicznych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/6/55-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Z problematyki zakazów związanych z członkostwem w radach nadzorczych spółek publicznych

Ustawodawca reglamentuje udział pewnej kategorii podmiotów w organach spółek z publicznym kapitałem. W niniejszym opracowaniu przedmiotem zainteresowania będą ograniczenia, jakie zostały wprowadzone ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi . W niniejszym artykule zostanie przedstawiony problem wzajemnych relacji pomiędzy przepisami obu ustaw, wprowadzających ograniczenia co do liczby spółek, w których organach nadzorczych może zasiadać jedna osoba. Obie te ustawy bowiem odmiennie regulują wskazaną materię. Jakie relacje zachodzą pomiędzy tymi ustawami? Czy istnieją jurydyczne racje ku temu, aby pierwszeństwo w stosowaniu nadać którejś z nich? Problem nie jest nowy, nie doczekał się jednak do tej pory pogłębionej analizy prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?