Kościółek Anna, Z problematyki ustanowienia kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/5/56-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Z problematyki ustanowienia kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

1. Realizacja konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu może napotkać szczególne trudności w przypadkach, w których miejsce pobytu jednej ze stron postępowania nie jest znane już na etapie jego inicjowania bądź przestaje być znane w toku postępowania już wszczętego. Nieznajomość miejsca pobytu strony postępowania cywilnego nie może oczywiście wykluczać możliwości wszczęcia lub też dalszego prowadzenia postępowania. Brak takiej możliwości byłby bowiem równoznaczny z pozbawieniem osoby zainteresowanej dochodzeniem swoich praw lub też ich obroną możliwości realizacji wspomnianego prawa. Dlatego też przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego obejmują m.in. instytucję kuratora procesowego dla strony nieznanej z miejsca pobytu (art. 143 i n. k.p.c.), która pozwala nie tylko na realizację prawa do sądu stronie znanej z miejsca pobytu, lecz jednocześnie gwarantuje analogiczną możliwość stronie, której miejsce pobytu nie jest znane.

Należy jednak zauważyć, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX