Dróżdż Mateusz, Z problematyki unormowań dotyczących organizacji oraz bezpieczeństwa imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/4/37-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Z problematyki unormowań dotyczących organizacji oraz bezpieczeństwa imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych

Słowa kluczowe: impreza masowa, impreza niemasowa, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, prawo o szkolnictwie wyższym, teren uczelni wyższej

1.Uwagi wstępne

Tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w 2016 r. w Bydgoszczy, spowodowały, że problematyka organizacji wydarzeń, przede wszystkim o charakterze artystyczno-rozrywkowym, na uczelniach wyższych nareszcie doczekała się szerszej uwagi nauki prawa . Przede wszystkim rozpoczęła się dyskusja na temat przepisów regulujących kwestię organizacji imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych. W praktyce okazało się jednak, że przepisy zawarte przede wszystkim w ustawie o bezpieczeństwa imprez masowych są niewystarczające i wielokrotnie uczelnie wyższe uchwalają własne normy wewnętrzne, które mają regulować organizację i bezpieczeństwo tych wydarzeń.

Wydarzenia, które miały miejsce w Bydgoszczy, nie są jednak przypadkiem odosobnionym, podczas których doszło do naruszenia porządku prawnego. W praktyce sytuacje takie miały miejsce np. podczas...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX