Artykuły
Opublikowano: PP 2019/4/5-6
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

X Debata Podatkowa. Opodatkowanie obrotu walutami opartymi o technologię blockchain

Od 1.01.2019 r. obowiązują przepisy regulujące opodatkowanie transakcji dokonanych z użyciem walut wirtualnych (dalej także kryptowaluty). Nowelizacja dotyczy podatków dochodowych . Dopiero w 2017 r. w polskim prawie pojawiła się definicja waluty wirtualnej, ale nie na gruncie ustaw podatkowych, a w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Polskie prawo podatkowe nie rozróżnia wprost kryptowalut od tokenów, jak też ich poszczególnych rodzajów, np. tokenów inwestycyjnych z prawem głosu i dywidendą, tokenów wymienialnych na określone dobra lub usługi itd.

Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę i tym samym wpisuje się w zakres zwolnienia transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi (art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?