Artykuły
Opublikowano: PS 2009/2/5-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wzruszalność prawomocnych orzeczeń z powodu niekonstytucyjności aktu normatywnego w procesie cywilnym

I

1. Pojęcie „wzruszalność” nie jest wyjaśnione w żadnym z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Podobnie w doktrynie prawa procesowego cywilnego poszczególni przedstawiciele termin ten wiążą z konkretnym środkiem prawnym , nie określając bliżej jego istoty. Powszechne natomiast stało się określenie „obalenie prawomocnych orzeczeń sądowych”, które pod rządem poprzedniego stanu prawnego wiązano m.in. z instytucją rewizji nadzwyczajnej (w okresie jej obowiązywania ), skargą o wznowienie postępowania, wnioskiem o przywrócenie terminu oraz z przepisami art. 541, 559, 577, 678, 679, 690 § 2 k.p.c. Z obaleniem wiązano także zmianę prawomocnego orzeczenia merytorycznego w trybie art. 138 k.r.o., art. 907 § 2 k.c. Jednocześnie wskazywano na wątpliwości co do relacji zachodzących pomiędzy obaleniem a zmianą prawomocnych orzeczeń merytorycznych .

W kontekście analizowanego zagadnienia nie można przyjąć, że określenie „obalenie” jest z procesowego punktu widzenia bardziej operatywne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?