Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych. Prawnoporównawcze wektory modernizacji regulacji kodeksowej - OpenLEX

Kamiński Marcin, Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych. Prawnoporównawcze wektory modernizacji regulacji kodeksowej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/6/20-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych. Prawnoporównawcze wektory modernizacji regulacji kodeksowej

1. Wprowadzenie. Sześćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego skłania do podjęcia rozważań na temat potrzeby i możliwości modernizacji niektórych rozwiązań normatywnych w nim przyjętych, przede wszystkim zaś tych, które – bazując na określonych założeniach koncepcyjnych recypowanych prawie sto lat temu z obcego porządku prawnego – utraciły w znacznym stopniu swoją adekwatność do aktualnego stanu rozwoju teorii ochrony praw jednostki w relacjach materialno-proceduralnych z organami administracji publicznej. Jakkolwiek sektorowe rozważania na temat zmian lub uzupełnień normatywnej treści polskiej kodyfikacji postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego nie powinny być odczytywane jako bezwarunkowy postulat jego głębokiej modernizacji lub nawet substytucji nowym aktem , to jednak nie sposób nie dostrzec konieczności rozpoczęcia lub kontynuowania naukowej dyskusji na temat nieodzownych lub pożądanych zmian, które – nie abstrahując od istotnych dylematów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX