Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako... - OpenLEX

Małysa-Sulińska Katarzyna, Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/3/42-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej

Ustawodawca uzależnił wydanie decyzji określającej opłatę planistyczną od wystąpienia trzech przesłanek. Jedną z nich jest wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że ustalenie opłaty planistycznej jest determinowane ustaleniem, że zachodzi bezpośredni związek pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości a wejściem w życie planu miejscowego lub jego zmiany. W opracowaniu autorka przedstawia zasady, jakimi należy się kierować przy określaniu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX