Artykuły
Opublikowano: PP 2020/4/24-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wznowienie postępowania podatkowego - wybrane problemy proceduralne

Postępowania w trybach nadzwyczajnych cechują się istotnymi odrębnościami od postępowań wymiarowych. W literaturze podkreśla się, że wobec tego, iż wznowienie postępowania stanowi odstępstwo od zasady trwałości decyzji administracyjnych, przepisy określające podstawy wznowienia podlegają wykładni ścisłej . Powyższe spostrzeżenie odciska swoje piętno nie tylko w związku z interpretacją uruchamiających procedurę podstaw zawartych w art. 240 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – ale również przepisów regulujących sam zakres tego postępowania. Wznowienie postępowania podatkowego składa się z dających się wyraźnie wyodrębnić dwóch faz. W każdej z nich przedmiotem badania są inne okoliczności. Zarówno na etapie fazy wstępnej – związanej z weryfikowaniem dopuszczalności wznowienia, jak również w toku wznowionego postępowania ujawniają się pewne problemy praktyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?