Stańczyk-Mroczko Monika, Wznowienie postępowania karnego na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/9/78-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wznowienie postępowania karnego na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Słowa kluczowe: postępowanie karne, wznowienie postępowania, wyrok pilotażowy, samodzielność jurysdykcyjna, motywacja prognostyczna

Wznowienie postępowania to nadzwyczajny środek zaskarżenia prowadzący do wzruszenia prawomocnego orzeczenia. Instytucja ta uregulowana została w art. 540–548 Kodeksu postępowania karnego . Wznowienie postępowania, poza wyjątkiem wynikającym z art. 542 § 5 k.p.k., dotyczącym wznowienia postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego, nie jest ograniczone w czasie.

Podstawę do wznowienia postępowania na mocy rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: „Trybunał” lub „ETPCz”) stanowi art. 540 § 3 k.p.k. Zgodnie z powołaną normą: „postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską”.

Na gruncie stosowania wskazanej normy zrodziły się wątpliwości, czy wyrok ETPCz wydany przeciwko Polsce odnosi...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access