Juja Jakub, Piotrowski Szymon, Wyzwania i przeszkody rewitalizacji miast

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/11/27-42
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wyzwania i przeszkody rewitalizacji miast

Artykuł porusza najważniejsze problemy procesu rewitalizacji w wymiarze ekonomicznym, społecznym i administracyjno-prawnym. Przedstawia przebieg i skutki rewitalizacji oraz określa kierunki działań - zarówno prewencyjnych, jak i następczych - które usprawniają proces odnowy i pomagają pokonywać przeszkody w jego realizacji. Rozważania teoretyczne nawiązują do doświadczeń programów rewitalizacji miast Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Autorzy identyfikują potrzebę reformy systemu finansowania rewitalizacji w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX