Wyzwania dla państwa prawa wobec etyki kwarantanny: analiza działań organów USA w celu ochrony zdrowia publicznego - OpenLEX

Dąbrowska-Kłosińska Patrycja, Wyzwania dla państwa prawa wobec etyki kwarantanny: analiza działań organów USA w celu ochrony zdrowia publicznego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/9/22-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyzwania dla państwa prawa wobec etyki kwarantanny: analiza działań organów USA w celu ochrony zdrowia publicznego

1. Wprowadzenie. Ryzyko zagrożeń globalnymi epidemiami, które są wywoływane przez patogeny (np. SARS), znacznie wzrosło wraz z umiędzynarodowieniem ruchu ludności i handlu, a także z powodu niebezpieczeństwa bioterroryzmu . Jedną z odpowiedzi na te zagrożenia są regulacje ochrony zdrowia publicznego zabezpieczające obywateli przed szerzeniem się chorób zakaźnych (naturalnie lub na skutek działania człowieka) .

Ochrona zdrowia publicznego oznacza często (uprawnione) ograniczanie przez prawo wolności i praw podstawowych jednostek (np. obowiązek szczepień ochronnych). Omawiane regulacje rodzą zatem konieczność gwarantowania realizacji praw podstawowych jednostek wynikających zarówno ze standardów konstytucyjnych, jak i etycznych. Zdarza się niestety, że pomimo istniejących gwarancji prawa jednostek nie są chronione, a nawet są naruszane. Możliwe naruszenia mogą dotyczyć: godności człowieka i prawa do życia, prawa człowieka do integralności oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX