Wąsik Mateusz, Wyrok Wielkiej Izby w sprawie Fedotova i inni przeciwko Rosji a podwyższony standard ochrony dla związków osób tej samej płci

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/2/37-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok Wielkiej Izby w sprawie Fedotova i inni przeciwko Rosji a podwyższony standard ochrony dla związków osób tej samej płci

W artukule poruszono kwestię obowiązku instytucjonalizacji związków osób tej samej płci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX