Bartosiewicz Adam, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, C-335/19, E. Sp. z o.o. Sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów, a ograniczenie w czasie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/12/24-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, C-335/19, E. Sp. z o.o. Sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów, a ograniczenie w czasie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi

Część polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi w VAT została uznana za niezgodną z prawem UE przez Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok nie dotyczył wszystkich wymogów w tym zakresie wynikających z polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, w tym m.in. wymogu, aby od daty wystawienia faktury (dokumentującej nieściągalną wierzytelność) upłynęły nie więcej niż dwa lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono. Czy ten warunek jest zgodny z prawem UE w świetle wyroku TS?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX