Wyrozumska Anna, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 6/21) dotyczący orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, które rzekomo "nie istnieje"

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/2/4-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 6/21) dotyczący orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, które rzekomo "nie istnieje"

Wyrok z 24.11.2021 r. (K 6/21 ) jest jednym z najważniejszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego kadencji prezes Julii Przyłębskiej. W wyroku w bezprecedensowy sposób uznano jeden z najważniejszych przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka za sprzeczny z Konstytucją . Zdaniem TK, art. 6 ust. 1 Konwencji jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim uznaje Trybunał Konstytucyjny za „sąd” i umożliwia kontrolę legalności wyboru jego sędziów. Jest to odpowiedź na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w pierwszej polskiej sprawie odnoszącej się do zmian w polskim sądownictwie po roku 2015. Sprawa dotyczyła spółki Xero Flor, której skargę konstytucyjną rozpatrywał skład TK, w którym zasiadał sędzia wybrany niezgodnie z prawem. Artykuł zawiera analizę wyroku K 6/21 i próbę odpowiedzi na kilka pytań, m.in. jakie podstawy prawne znalazł Trybunał Konstytucyjny dla dokonania oceny wyroku trybunału strasburskiego 4907/18, Xero Flor , czy ETPC dokonał nieuprawnionej wykładni i naruszył Konwencję, czy TK może dokonywać kontroli przekroczenia kompetencji przez ETPC i uznać jego wyrok za „nieistniejący” (sententia non existens) oraz jakie skutki prawne wywołuje jego orzeczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX