Matraszek Jacek, Wyrok stwierdzający nieważność uchwały spółki kapitałowej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/5/71-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok stwierdzający nieważność uchwały spółki kapitałowej

1. Charakter prawny wyroku stwierdzającego nieważność uchwały powziętej przez gremium właścicielskie spółki kapitałowej od momentu wejścia w życie kodeksu spółek handlowych wzbudza kontrowersje, a także wiele wątpliwości doktryny i judykatury. Określenie charakteru wyroku jest niezmiernie istotne dla przyjęcia lub odrzucenia konstrukcji nieważności uchwał ex lege. Przedstawiciele doktryny opowiadający się za koncepcją przyjęcia tej konstrukcji uznają, że „uchwały sprzeczne z prawem są nieważne ex lege i ab initio” , a wyrok stwierdzający nieważność ma charakter deklaratoryjny. Zwolennicy przeciwnej koncepcji twierdzą natomiast, że wyrok ma charakter konstytutywny, a uchwała powzięta przez organy właścicielskie spółki kapitałowej obowiązuje „dopóty dopóki sąd wyrokiem konstytutywnym nie orzeknie o jej nieważności (tzw. nieważność względna uchwały)” . Ponadto określenie charakteru wyroku jest kluczowe dla określenia konsekwencji prawnych, jakie wywiera wyrok stwierdzający nieważność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX