Dzielińska Edyta, Proć Krzysztof, Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym czy zabójstwo w zamiarze ewentualnym - kwalifikacja prawna najpoważniejszych zdarzeń drogowych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/4/123-156
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym czy zabójstwo w zamiarze ewentualnym - kwalifikacja prawna najpoważniejszych zdarzeń drogowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę kwalifikowania zachowań sprawców najpoważniejszych zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym jako przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. popełnionego z zamiarem ewentualnym. Omówienie tej kwestii uznano za konieczne w związku z pojawianiem się w przestrzeni prawnej pierwszych aktów oskarżenia oraz pierwszych judykatów, w których taki zarzut się pojawia. Poza tym, w oczekiwaniu części społeczeństwa oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ustawowe zagrożenie karą za spowodowanie wypadku drogowego jest obecnie nieadekwatne do wagi czynu. Na wstępie rozważań przedstawiono perspektywę historyczną oraz dokonano przeglądu ustawodawstw innych krajów. Dalej omówiono kierunki interpretacyjne ustawowego znamienia strony podmiotowej w postaci zamiaru ewentualnego. Następnie analizie poddano znamiona przestępstwa wypadku drogowego stypizowanego w art. 177 k.k. i w oparciu o to rozważono możliwość obrony zarzutu zabójstwa w zamiarze ewentualnym w przypadku zdarzeń drogowych wywołanych rażącym naruszeniem reguł bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX