Talik Arkadiusz, Wycisk Urszula, Wyniki ustaleń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (za 2015 rok) na tle przedmiotu działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/9/58-74
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wyniki ustaleń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (za 2015 rok) na tle przedmiotu działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych eliminuje wzorce zachowań contra legem w obszarze normatywnego zakresu finansów publicznych przez możliwość orzeczenia sankcji wobec sprawcy czynu zabronionego. Inicjowanie powołanego procesu warunkowane jest jednak dokonaniem ustaleń kontrolnych identyfikujących obszary naruszenia przepisów prawa w powołanym zakresie. Jak wynika ze Sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych w 2015 r., na złożonych ogółem 2.291 zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 690 inicjowane było przez regionalne izby obrachunkowe, których pozycję należy określić jako dominującą w rankingu skuteczności wykrywania nieprawidłowości wypełniających znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. W opracowaniu dokonano analizy postępowań o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pod kątem nieprawidłowości ujawnionych w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX