Wąsik Damian, Wynalazek biotechnologiczny - wybrane zagadnienia prawnokarne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/1/32-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynalazek biotechnologiczny - wybrane zagadnienia prawnokarne

Streszczenie

Obowiązywanie regulacji prawnych dotyczących ochrony patentowej jest stanem pożądanym przez twórców, z uwagi na dynamikę rozwoju innowacyjnych technologii, w takich dziedzinach jak biotechnologia, bioinformatyka, farmakogenomika, czy proteomika. Z tego względu zasadnym jest nie tylko stanowienie prawa adekwatnego do tempa i stopnia rozwoju wymienionych obszarów nauki, ale również jego prawidłowe stosowanie w praktyce, w tym, w zakresie represji karnej za czyny zabronione. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie podstaw odpowiedzialności karnej za takie czyny jak przywłaszczenie autorstwa cudzego projektu wynalazczego, nieuprawnione zgłoszenie cudzego wynalazku biotechnologicznego, a także ujawnienie informacji o cudzym wynalazku biotechnologicznym. Wspomniana problematyka zostanie przedstawiona na tle zagadnień prawnych związanych z udzielaniem ochrony patentowej na wynalazki biotechnologiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX