Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/7/57-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej

W myśl art. 145 § 1 k.c., jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Wynagrodzenie jest rodzajem odpłaty należnej właścicielowi nieruchomości służebnej za ustanowienie na jego rzeczy ograniczonego prawa rzeczowego. Na tym stwierdzeniu właściwie kończy się konsens piśmiennictwa w sprawie wykładni terminu „wynagrodzenie", o którym mowa w art. 145 § 1 k.c. Wątpliwości dotyczą pojęcia i funkcji wynagrodzenia, jego zakresu oraz formy, a więc fundamentalnych kwestii związanych z omawianą instytucją. Skłania to, mimo wielu wypowiedzi w literaturze , do ponownego podjęcia zagadnienia, tym bardziej że służebność drogi koniecznej jest instytucją często wykorzystywaną w praktyce.

1.Powstanie roszczenia o wynagrodzenie

Roszczenie o wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej przysługuje właścicielowi nieruchomości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?