Wasielewska Natalia, Wynagrodzenie wspólnika z art. 176 Kodeksu spółek handlowych - analiza opłacalności

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/11/6-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie wspólnika z art. 176 Kodeksu spółek handlowych - analiza opłacalności

Od 1.01.2022 r. w ramach przepisów wprowadzonych ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej Polski Ład – istotnym obciążeniem dla przedsiębiorców stała się składka zdrowotna. Wielu z nich zaczęło więc poszukiwać alternatywnych rozwiązań dla swojego biznesu w celu zminimalizowania negatywnych skutków tej podatkowej „rewolucji”. Pewne możliwości w tym zakresie daje wykorzystanie uregulowanej w art. 176 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h. – instytucji powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Głównym celem niniejszego artykułu jest poddanie pod ocenę, czy wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych stanowi dla wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością remedium na Polski Ład.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX