Płażek Stefan, Wymogi niekaralności funkcjonariuszy publicznych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/7-8/131-153
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wymogi niekaralności funkcjonariuszy publicznych

1.Uwagi wstępne

Ograniczenia zatrudnienia w służbie publicznej z uwagi na niegdysiejszy konflikt kandydata do takiej służby z prawem (w tym zwłaszcza karnym) stanowią bez wątpienia ważny element systemu strategii antykorupcyjnej. Pozwalają bowiem eliminować z tej służby osoby z co najmniej mocno prawdopodobną podatnością na zachowania szkodliwe dla interesu publicznego. Ponadto - co także nie jest bez znaczenia - stanowią one ważny element prewencji ogólnej poprzez wydźwięk odstraszający oraz poprzez zaspokajanie społecznych oczekiwań w zakresie kwalifikacji etycznych funkcjonariuszy publicznych. Ograniczeń tych funkcjonuje zatem wiele w aktualnym systemie prawnym, a liczba regulacji wykazuje tendencję wzrastającą. Niestety, uregulowaniom tym nie towarzyszy dostateczna ich skuteczność. Wymóg niekaralności bywa w istocie nieprzestrzegany. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele - niejasność (nieprecyzyjność) regulacji, brak dostatecznych sankcji za jego niedochowywanie, brak skutecznego systemu bieżącego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX