Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS - OpenLEX

Gruszczyński Łukasz, Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2015/1/92-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS

Znak towarowy to ważny element majątku każdego większego przedsiębiorstwa. Ma on szczególne znaczenie w przypadku tych podmiotów gospodarczych, które ze względu na wymogi prawne mają ograniczone możliwości promowania swoich produktów (np. sektor tytoniowy). Wprowadzenie przez Australię wymogu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych, który zakazuje używania słowno-graficznych znaków towarowych, stanowi istotne wyzwanie dla producentów działających w tej branży. Nie dziwi więc, że legalność tego rozwiązania jest kwestionowana zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W kontekście tego ostatniego najważniejszym punktem odniesienia wydaje się być Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej gwarantujące pewną minimalną ochronę w zakresie praw do znaku towarowego. Celem niniejszego artykułu jest ocena zasadności zarzutów podnoszonych wobec australijskiego prawa w ramach postępowania zainicjowanego przez kilka krajów na forum Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, dalej jako WTO) na podstawie tego właśnie porozumienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX