Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle art. 50 k.p.c. - OpenLEX

Waldziński Cezary Paweł, Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle art. 50 k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/11-12/50-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle art. 50 k.p.c.

Słowa kluczowe: instytucja wyłączenie sędziego, bezstronność sędziego, rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, postępowanie cywilne

Instytucja wyłączenia sędziego ma charakter gwarancyjny i stanowi konkretyzację konstytucyjnego prawa do sądu, wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , zgodnie z którym „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Instytucja ta pozostaje w ścisłym związku z niezależnością i bezstronnością sądu. Wartości te określają, obok niezawisłości sędziowskiej, najważniejsze cechy charakteryzujące funkcje sądów jako instytucji sprawujących wymiar sprawiedliwości . Niezależność sądów zakłada przede wszystkim oddzielenie organizacyjne i funkcjonalne sądownictwa od organów innych władz, tak aby zapewnić sądom pełną samodzielność w zakresie rozpoznawania spraw, jak również orzekania . Z kolei bezstronność sędziego polega przede...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX