Janikowski Jarosław, Wykroczenie proponowania czynu nierządnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/4/108-123
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykroczenie proponowania czynu nierządnego

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza problemów wynikających z wykroczenia proponowania czynu nierządnego. Nakłanianie do czynu nierządnego penalizowane przez prawo wykroczeń w myśl art. 142 k.w. jest wykroczeniem niewątpliwie godzącym w obyczajność publiczną. W obszarze nauki istnieje jednak pewna obawa co do zgodności przedmiotowego przepisu z postanowieniami ratyfikowanej przez Polskę konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, która zakazuje penalizowania prostytucji. Podkreślić przy tym należy, że art. 142 k.w. pozostaje zgodny z ogólną formułą abolicjonistyczną, gdyż nie kryminalizuje się prostytucji jako takiej, a jedynie jedną z jej postaci, która narzuca się innym osobom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX