Ambroziewicz Maciej, Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2017/2/112-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W razie wypadku przy pracy przepisy bhp obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań związanych z eliminacją i ograniczeniem zagrożenia, zapewnieniem poszkodowanym udzielenia pierwszej pomocy, ustaleniem w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz zastosowaniem odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX