Pietruszyńska Katarzyna, Wykorzystanie zaległego urlopu

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/9/104-107
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie zaległego urlopu

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli jednak do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym, którego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX