Skica Tomasz, Wykorzystanie struktury budżetu gminy w ocenie potencjału jednostki samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/3/43-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie struktury budżetu gminy w ocenie potencjału jednostki samorządu terytorialnego

Artykuł jest próbą wykorzystania informacji o układzie i strukturze budżetu gminy do oceny potencjału jednostki samorządu terytorialnego. Budżet oraz jego struktura zostały potraktowane jako wykładniki potencjału i determinanta możliwości rozwojowych jednostki. Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona zagadnieniom metodologicznym i skupia się na wytypowaniu zmiennych pozwalających na opis kondycji finansowej samorządów, tj. parametrów dochodowych i wydatkowych realnie współkształtujących potencjał badanych jednostek. Druga część jest praktycznym zastosowaniem zaproponowanej koncepcji do oceny potencjału gminy na podstawie czynnika budżetu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX