Wykorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego niewydatkowanych w danym roku środków budżetowych z dochodów z opłat za... - OpenLEX

Krauschar Kamil, Wykorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego niewydatkowanych w danym roku środków budżetowych z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/5/57-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego niewydatkowanych w danym roku środków budżetowych z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Streszczenie: W publikacji przedstawiono zagadnienia prawnofinansowe związane z realizacją zadań obejmujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na postawione w publikacji pytania: czy jednostki samorządu terytorialnego mają swobodę w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z tytułu pozyskanych dochodów z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jaki jest charakter pozyskanych dochodów i jakie są formy ich wydatkowania w kontekście realizacji budżetu i jego roczności? Kompleksowe przedstawienie omawianego problemu prowadzi do nadania prawidłowego kierunku w celu uzyskania właściwej wykładni prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX