Morawski Wojciech, Wykorzystanie Komentarza OECD w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie sądów w Republice Czeskiej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/4/157-172
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie Komentarza OECD w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie sądów w Republice Czeskiej

Streszczenie: Artykuł stanowi analizę orzecznictwa sądów administracyjnych Republiki Czeskiej. Tematem analizy jest zakres i metody wykorzystania Komentarza do Modelu konwencji OECD w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie tych sądów. Sądy czeskie uznają Komentarz OECD za uzupełniający środek interpretacji w rozumieniu art. 32 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów i dość szeroko korzystają z niego. Praktyka wykorzystywania Komentarza OECD w orzecznictwie sądów w Republice Czeskiej nie odbiega od tej, którą znamy z orzecznictwa sądów polskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX