Wykorzystanie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w... - OpenLEX

Świątek Piotr, Wykorzystanie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/7-8/49-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest zagadnienie wykorzystania dotacji przyznanych na podstawie art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty z budżetu jednostek samorządu terytorialnego niepublicznym jednostkom oświatowym. Autor wskazuje na wątpliwości dotyczące charakteru prawnego udzielanych dotacji oraz na zagadnienia wynikające z konstrukcji przywołanych przepisów. W publikacji zwrócono uwagę na problemy związane z wykorzystaniem przez beneficjentów środków pochodzących z udzielonego dofinansowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX