Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/2/22-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat

Słowa kluczowe: Trybunał Konstytucyjny, wykonywanie wyroków, konstytucja

1.Uwagi wprowadzające

Ochrona Konstytucji , a więc przede wszystkim zapisanych w niej zasad ustroju Rzeczypospolitej: demokracji, rządów prawa, sprawiedliwości oraz wolności i praw człowieka i obywatela, wymaga skutecznej współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym (TK) wielu podmiotów: parlamentu, Prezydenta, rządu, sądów oraz władz samorządu terytorialnego, a także partnerów społecznych: pracodawców, organizacji zawodowych, kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych i poszczególnych obywateli. Z perspektywy TK efektem tej współpracy może być, jeżeli podmiot inicjujący postępowanie o kontrolę konstytucyjności prawa dostarczy mocnych argumentów na rzecz niekonstytucyjności danej normy prawnej, jej derogacja, czyli usunięcie z systemu prawnego. Trybunał Konstytucyjny sam nie stanowi prawa. Po wyroku stwierdzającym niekonstytucyjność do przywrócenia stanu konstytucyjności prawa najczęściej potrzebna jest reakcja prawodawcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację