Sztoldman Agnieszka, Wykonywanie patentu przez współuprawnionych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/3/21-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonywanie patentu przez współuprawnionych

Niezależnie od rozwoju współpracy gospodarczej w różnych dziedzinach przemysłu wspólność praw na dobrach niematerialnych jest wciąż powszechnie uznawana za sytuację praktycznie niepożądaną, utrudniającą satysfakcjonujące wykonywanie prawa . Rozważania zawarte w niniejszym artykule stanowią próbę zweryfikowania tej tezy. Pole badawcze stanowi patent, którego natura szczególnie wiąże się z możliwością gospodarczej eksploatacji i czerpania ekonomicznych korzyści. Analiza zmierza do wykazania, że podmioty działające we wspólności dysponują stosunkowo szeroką samodzielnością wykonywania wspólnego patentu, zaś reguły współdziałania dotyczące uczestników wspólności nie ograniczają możliwości satysfakcjonującej eksploatacji wspólnego prawa wyłącznego oraz jego ochrony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX