Nawrocki Mariusz, Wykonanie probacyjnego obowiązku naprawienia szkody o charakterze majątkowym (art. 72 § 2 k.k.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/11/117-131
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonanie probacyjnego obowiązku naprawienia szkody o charakterze majątkowym (art. 72 § 2 k.k.)

1. Uwagi wstępne. Obowiązek naprawienia szkody przeszedł niezwykłą metamorfozę na gruncie prawa karnego. Na gruncie kodeksu karnego z 1932 r. był orzekany tylko w ramach warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. W kodeksie karnym z 1969 r. obowiązek ten rozszerzono – ustanowiono możliwość jego zastosowania w ramach kary ograniczenia wolności, warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary. Jeszcze dalej idące zmiany pojawiły się wraz z wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. Otóż obowiązek naprawienia szkody stał się ponadto środkiem karnym, który po noweli z 2015 r. przekształcił się w środek kompensacyjny.

Zmiana regulacji prawnej ma bezpośredni wpływ na postrzeganie problemu wygaśnięcia probacyjnego obowiązku naprawienia szkody. Jednocześnie wiele tez i wniosków wypracowanych pod rządami poprzednich zapisów ustawowych dotyczących obowiązku naprawienia szkody uległo dezaktualizacji.

Aby prawidłowo postrzegać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX