Wykonanie kary grzywny a upadłość konsumencka - OpenLEX

Pilch Agnieszka, Porzycki Marek, Wykonanie kary grzywny a upadłość konsumencka

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/7-8/62-79
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wykonanie kary grzywny a upadłość konsumencka

Słowa kluczowe: grzywna, upadłość, upadłość konsumencka, skazany, ukarany, egzekucja, wykonanie zastępcze

1.Wstęp

W związku ze wzrostem liczby upadłości konsumenckich w ostatnich latach coraz częściej w praktyce sądowej pojawiają się przypadki, w których upadły został skazany na grzywnę za przestępstwo albo wykroczenie. O ile przepisy prawa upadłościowego zawierają regulację dotyczącą traktowania należności Skarbu Państwa z tytułu kary grzywny, o tyle w przepisach prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń brakuje skoordynowanej z zasadami prawa upadłościowego regulacji rozstrzygnięć procesowych, jakie powinien podjąć sąd karny w określonych sytuacjach związanych z upadłością skazanego lub ukaranego. Rozstrzygnięcia te powinny jednak uwzględniać cele i funkcje postępowania upadłościowego.

Niniejsze opracowanie ogranicza się do postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka, art. 4911–49124Prawa upadłościowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX