Gruszecki Krzysztof, Wykonalność zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/6/61-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonalność zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Streszczenie: Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowią podstawę korzystania ze środowiska. Dlatego też z punktu widzenia praktyki bardzo istotne staje się precyzyjne ustalenie, kiedy można przystąpić do ich wykonywania. W ustawie o ochronie przyrody wprowadzono w tym zakresie cały szereg autonomicznych rozwiązań wynikających z podzielności przedmiotu prowadzonego postępowania. Na możliwość wykonywania uprawnień wynikających z zezwolenia mogą wpływać m.in. określone w nim terminy zmieniające w praktyce ogólne reguły wykonania decyzji administracyjnych. Możliwość wykonania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być także uzależniona od wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, jeśli realizacja tego przedsięwzięcia wymaga usunięcia drzew lub krzewów. W związku z tym zarówno wydawanie, jak i wykonywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów musi odbywać się z niezwykłą ostrożnością i starannością ze względu na znaczną liczbę czynników wpływających na wykonalność tych zezwoleń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX