Wykładnia znamienia "miejsca publicznego" na przykładzie wybranych wykroczeń - OpenLEX

Kulesza Jan, Wykładnia znamienia "miejsca publicznego" na przykładzie wybranych wykroczeń

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/6/66-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykładnia znamienia "miejsca publicznego" na przykładzie wybranych wykroczeń

Wydawałoby się, że wykładnia znamienia „miejsca publicznego”, charakteryzującego jako element modalny niektóre typy rodzajowe zawarte w kodeksie wykroczeń , nie powinna już nastręczać trudności. Tak jednak się nie stało, co skłania do zajęcia się ponownie zagadnieniem wykładni zachowania „w miejscu publicznym”.

Pretekstem do powrotu do tej kwestii niech będzie wyrok SR w Kaliszu z 25.04.2019 r. W ocenianym przez sąd stanie faktycznym sprawca, znajdując się w swoim mieszkaniu, „przez otwarte okno wykrzykiwał w stronę funkcjonariuszy policji słowa nieprzyzwoite, które były słyszane przez funkcjonariuszy policji oraz inne osoby”. Czyn ten został zakwalifikowany przez sąd z art. 141 k.w. i z tego również artykułu sprawca został skazany. Tak samo – wskazując jedynie tytułem przykładu – zakwalifikował zachowanie obwinionej SR w Szczytnie w wyroku skazującym z 20.10.2016 r. W stanie faktycznym „w czasie interwencji wymienieni [funkcjonariusze Policji – J.K.] rozmawiali z obwinioną, stojąc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX