Bławat Magdalena, Wykładnia umów zawierających tzw. oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/12/44-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykładnia umów zawierających tzw. oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) - wybrane zagadnienia

W polskiej literaturze prawniczej toczy się dyskusja w kwestii określenia skutków prawnych oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) zamieszczonych w umowie, która nie określa jednocześnie konsekwencji dla stron na wypadek, gdyby oświadczenia i zapewnienia okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym. Remedium na powstające w praktyce problemy upatruje się m.in. w zasadzie favor contractus. W artykule wskazano jednak na dość ograniczoną przydatność dyrektyw interpretacyjnych z art. 65 k.c. w celu rozstrzygnięcia przedstawionego problemu. Najbardziej właściwą metodologią wyznaczenia skutków prawnych oświadczeń i zapewnień, w sytuacji gdy umowa nie precyzuje ich konsekwencji, jest celowościowa reguła wykładni wraz z wnioskowaniem per analogiam w oparciu o art. 392 w zw. z art. 56 k.c., ewentualnie kontrowersyjna w polskiej nauce tzw. wykładnia uzupełniająca.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX