Wykładnia historyczna we współczesnej judykaturze - OpenLEX

Jastrzębski Robert, Wykładnia historyczna we współczesnej judykaturze

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/1/91-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykładnia historyczna we współczesnej judykaturze

I.Wykładnia historyczna

Zagadnienie wykładni prawa, które obowiązywało w dalekiej przeszłości, zawsze powodowało i nadal powoduje duże trudności. Wynikają one przede wszystkim ze zmienionej sytuacji prawnospołeczno-gospodarczej, która była związana z powstaniem określonych instytucji prawnych. Oczywiście, obecne prawo ma charakter stanowiony, co dotyczy zwłaszcza prawa po 1945 r. Warto jednak zaznaczyć, że jeszcze przed II wojną światową na obszarze ówczesnego państwa polskiego istotną rolę w obrocie prawnym odgrywało prawo zwyczajowe. Egzemplifikację tego stanowi prawo spadkowe włościan (chłopów) bądź prawo handlowe. W tym ostatnim wypadku, zgodnie z art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy , w stosunkach handlowych powszechne w państwie prawo zwyczajowe miało zastosowanie przed regulacjami ówczesnego prawa cywilnego.

Dlatego dokonanie właściwej wykładni dawnego prawa, głównie stanowionego, w zmienionej rzeczywistości prawnej stanowi duży problem dla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX