Winczorek Jan, Wykaz czasopism punktowanych MNiSW w dyscyplinie nauki prawne a bibliometria. Wyniki badania empirycznego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/5/16-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykaz czasopism punktowanych MNiSW w dyscyplinie nauki prawne a bibliometria. Wyniki badania empirycznego

1. Wprowadzenie . Bibliometria, subdyscyplina scjentometrii, jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, której przedmiotem jest pomiar cech piśmiennictwa naukowego i której korzenie sięgają lat 20. i 30. XX w. Badania bibliometryczne opierają się na przekonaniu, że teksty naukowe daje się opisywać za pomocą skwantyfikowanych miar i statystycznych zależności między tymi miarami . Badanie korpusów tekstów naukowych ma pozwalać na ustalenie takich właściwości jak rozkład geograficzny i przynależność dyscyplinarna publikacji, charakterystyki autorów, cechy języka, praktyki korzystania z tekstów przez czytelników itp. Najbardziej znane zastosowanie metod bibliometrycznych to oczywiście badania powiązań między tekstami naukowymi, przejawiających się powołaniami wcześniejszej literatury w nowszych pracach. Na tej podstawie próbuje się ustalić znaczenie poszczególnych tekstów dla debaty naukowej, wskazując, że teksty częściej cytowane mają na nią większy wpływ.

Podejście to przynosi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX