Wierczyński Grzegorz, Wykaz czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych z perspektywy danych o cytowaniach dostępnych w bazie Google Scholar

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/5/3-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykaz czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych z perspektywy danych o cytowaniach dostępnych w bazie Google Scholar

1. Wprowadzenie. Niniejsze rozważania stanowią rozwinięcie propozycji przedstawionej w dwóch wcześniejszych tekstach – w referacie wygłoszonym na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN 18.06.2020 r. oraz artykule napisanym z okazji jubileuszu 100-lecia ukazywania się „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” . W pierwszym tekście wskazywałem m.in., że bazy Web of Science oraz Scopus mają tak znikomą zawartość polskich czasopism z zakresu nauk prawnych, że nie mogą być podstawą utworzenia rzetelnego rankingu tych czasopism, zaś w drugim (poza innymi kwestiami) – że spostrzeżenie to dotyczy niemal wszystkich europejskich czasopism prawniczych . Do tworzenia rankingu czasopism nie nadają się również takie bazy, które jedynie indeksują czasopisma lub ich zawartość, ale nie indeksują cytowań (np. ERIH+, CEEOL, CEJSH, DOAJ czy Index to Foreign Legal Periodicals). Jednocześnie podtrzymywałem założenie, że to właśnie analiza cytowań jest najbardziej rzetelnym i miarodajnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX