Artykuły
Opublikowano: PP 2014/9/5-10
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego - z punktu widzenia organów podatkowych

1.Wprowadzenie

Ciągłe zmiany przepisów regulujących kwestie szeroko pojętych obowiązków podatkowych ciążących na podmiotach stosunków podatkowoprawnych oraz nierzadko nieprawidłowy i zawiły sposób ich sformułowania powodują niepewność obrotu oraz narażają jego uczestników na negatywne konsekwencje wynikające z wadliwej ich interpretacji, a w efekcie z nieprawidłowego stosowania. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z interpretacją przepisów prawa podatkowego, na całym świecie w ramach aparatu państwowego są tworzone instytucje zajmujące się interpretacją przepisów prawa podatkowego, wspierające w ten sposób obywateli w prawidłowym wykonywaniu nałożonych na nich przez ustawodawcę obowiązków. Z punktu widzenia podatnika – przede wszystkim prowadzącego działalność gospodarczą, ale nie tylko – najważniejsze jest to, aby rozstrzygnięcie jego wątpliwości nastąpiło szybko. W Polsce termin przewidziany na wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego przez organy do tego upoważnione, zgodnie z art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?