Owoc Jędrzej, Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/12/9-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe

Celem artykułu jest przedstawienie oraz krytyczna ocena praktyki organów podatkowych i orzecznictwa odnośnie do kwalifikowania wydatków na alkohol jako kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wydatki te bezsprzecznie stanowią element obrotu gospodarczego i są ponoszone przez podatników w różnych okolicznościach i celach. Konsekwentnie odmawia im się jednak miana kosztów podatkowych. Rozstrzygnięcia w tej kwestii są uzasadniane przez brak istnienia związku przyczynowego z przychodami, przypisywanie wydatkom na alkohol charakteru kosztów reprezentacyjnych czy też powoływanie się na etykę i moralność. Artykuł omawia ugruntowane schematy interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów i wskazuje ich niekonsekwencję oraz niedociągnięcia metodologiczne. Przeprowadzona analiza uwidacznia wadliwość praktyki stosowania prawa w odniesieniu do wydatków na alkohol, która narusza reguły wykładni prawa podatkowego oraz zasady konstytucyjne, wpływając przy tym niekorzystnie na interesy podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX