Markowska-Bzducha Ewa, Wydatki inwestycyjne samorządów krajów unijnych w dobie kryzysu

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/11/5-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wydatki inwestycyjne samorządów krajów unijnych w dobie kryzysu

Od lat samorządy krajów unijnych są głównym inwestorem publicznym. Ich aktywność w tym obszarze jest istotnym narzędziem oddziaływania na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej. Miarą tej aktywności są wydatki i potencjały inwestycyjne samorządów. Autorka artykułu analizuje te wskaźniki na przestrzeni lat 2005–2009, dochodząc do wniosku, że światowy kryzys dotknął finanse samorządowe wszystkich krajów Unii, powodując spadki w ich dynamice inwestycyjnej. Były one w znacznym stopniu wynikiem głębokiego spadku własnego potencjału inwestycyjnego samorządów – obniżenia tempa wzrostu dochodów przy jednoczesnej tendencji wzrostowej wydatków bieżących.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX