Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r. - OpenLEX

Lewandowska Monika, Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/1/28-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.

Od kilku lat to już niemalże tradycja, że nowy rok przynosi istotne zmiany w podatkach. Podobnie jest również od stycznia 2017 r. kiedy to m.in. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako u.p.d.o.f., i ustawę z 15.02.1992 r. o podatku od osób prawnych – dalej jako u.p.d.o.p. Omówione poniżej zmiany zostały uchwalone ustawą z 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej jako ustawa zmieniająca. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzenie 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla określonej grupy podatników. Ponadto spora część wprowadzanych zmian dotyczy dalszego uszczelniania systemu podatkowego (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych aportów wnoszonych na agio, klauzula obejścia prawa w przypadku wymiany udziałów czy wreszcie doprecyzowanie tzw. klauzuli beneficial owner). Ważną, w pewnym sensie porządkującą, zmianą jest wprowadzenie katalogu dochodów osiąganych ze źródeł położonych w Polsce. W tym zakresie od lat istniał spór (miejscami mniej lub bardziej kontrowersyjny) o to, jakiego rodzaju dochody należy kwalifikować do źródeł osiąganych w Polsce przez nierezydentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX