Kremer Elżbieta, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rolnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/5-6/232-248
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rolnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

I.Uwagi wstępne

Wśród czynników mających wpływ na kierunki rozwoju prawa rolnego wskazuje się - w zależności od zastosowanego kryterium podziału - na czynniki: krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe, a mając na uwadze dziedziny życia, których dotyczą - na czynniki: polityczne, gospodarcze czy prawne . Można na tym tle postawić pytanie, czy i jaką rolę odgrywa orzecznictwo sądowe jako czynnik rozwoju prawa rolnego. Niewątpliwie orzecznictwo sądowe nie jest pierwszoplanowym czynnikiem rozwoju, a to dlatego, że w świetle obowiązującej Konstytucjiorzeczenia sądowe nie należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie mniej jednak nie można nie dostrzegać roli orzecznictwa sądowego jako czynnika, który pośrednio oddziałuje na tendencje i kierunki rozwoju prawa rolnego. Orzecznictwo sądowe, a szczególnie orzecznictwo sądów administracyjnych stanowi bowiem nie tylko kontrolę działalności organów administracji z punktu widzenia zgodności z prawem, ale w granicach wyznaczonych przez prawo obejmuje również...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX