Popardowski Paweł, Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym na tle bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2023/1/7-23
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym na tle bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w znaczący sposób kształtuje współczesny obrót gospodarczy. Nie można bowiem zanegować faktu, że wyrażane w nim preferencje dotyczące sposobu wykładni poszczególnych rozwiązań normatywnych odnoszących się do organizacji wewnętrznej podmiotów gospodarczych oraz stosunków zewnętrznych z ich udziałem mają bezpośrednie przełożenie na praktykę prowadzenia aktywności gospodarczej. Wymierne odniesienia dla kształtowania praktyki gospodarczej uzasadniają bliższe omówienie niektórych wątków problemowych z tej materii, które znalazły swoje odzwierciedlenie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W niniejszym przeglądzie omówione zostały trzy orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w 2022 r. Pod względem merytorycznym dotyczą one zróżnicowanych zagadnień problemowych: wpływu zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej na status akcjonariusza w spółce akcyjnej; roszczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) wobec jej byłego członka; zakresu dopuszczalnych zmian w statucie funduszu inwestycyjnego, które może przeprowadzić depozytariusz funduszu inwestycyjnego w trybie przewidzianym przez art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX